ห้างทองหลีเต้ง: บริการทองคำและเครื่องประดับโบราณในราคายุติธรรม

ห้างทองหลีเต้งเป็นหนึ่งในห้างทองที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยแป๊ะลิดหยวนในปี พ.ศ. 2490 และตั้งอยู่ในเขตตลาดใหญ่ ที่กลายเป็นตลาดเก่า ถนนศรีตะกั่วป่า (ถนนวัฒนธรรม) ในปัจจุบัน

ในปี 2556 ห้างทองหลีเต้งได้ย้ายไปทำการที่ เขตเมืองย่านยาว ตรงข้ามวัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) แต่ห้างทองหลีเต้งยังคงยึดถือนโยบายในการมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด โดยมุ่งเน้นการบริการทั่วไป จำหน่ายทองคำ รูปพรรณทุกชนิด จากเยาวราช 100% ทอง 96.5% / 99.99% กรอบพระเครื่องประดับโบราณ (บาบ่า ยาย่า) รับซื้อทองเก่าในราคายุติธรรม และจำหน่ายทองคำ รูปพรรณทุกชนิด ทอง 99.99% กรอบพระเครื่องประดับโบราณ (บาบ่า ยาย่า) รับซื้อทองเก่าในราคายุติธรรม

ห้างทองหลีเต้งเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวงการทองคำและเครื่องประดับโบราณ โดยมีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายทองคำและเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูง และมีความเป็นที่ยอมรับในราคาที่ยุติธรรม

ห้างทองหลีเต้งเปิดให้บริการทั้งการซื้อและขายทองคำ รูปพรรณทุกชนิด รวมถึงทองแดง ทองดี ทองคำแท่ง และเครื่องประดับโบราณที่มีความเป็นคุณภาพสูง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมั่นใจในการทำธุรกรรมกับห้างทองหลีเต้ง

นอกจากนี้ห้างทองหลีเต้งยังมีบริการในการรับซื้อทองเก่าในราคาที่ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและความแน่นอนในการประเมินราคาทองเก่า จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในการขายทองเก่ากับห้างทองหลีเต้ง